Miljøkommunikation

Kommunikation og bæredygtighed

Kommunikation handler for mig om at gøre en forskel. Forandringer kræver en stærk fortælling, og derfor går bæredygtighed og kommunikation hånd i hånd. 

Vil man tale til beslutningstagere og fagpersoner der skal implementere forandring i praksis, kræver det også en skarp faglighed og en forståelse for de tekniske aspekter. 

Nedenfor har jeg skrevet et par eksempler på fagspecifikke dagsordener jeg har arbejdet med.

Udbudsloven

Første dag i 2016 trådte udbudsloven kraft, og for første gang var der en samlet lov omkring hvad man må og ikke må som offentlig indkøber.

Loven er en implementering af et EU-direktiv, og har til fomål at sikre, at alle har lige adgang til offentlige udbud, og at der ikke opstilles tekniske handelshindringer.

Med loven blev det også klart beskrevet, at det er tilladt at efterspørge miljømærker, at man må indgå i markedsdialog og vurdere efter totalomkostninger. Alt sammen tiltag, der kan sikre mere bæredygtighed i offentlige indkøb.

Jeg var med til at lobbyer for mærkeordningernes interesse i processen op til vedtagelsen af udbudsloven, mens jeg arbejde i Fairtrade-mærket. I Factlines er vi for at få det offentlige til at stille krav om leverandørkædeopfølgning, og i PlanMiljø har jeg skrevet guides og artikler for at klæde offentlige indkøbere på til at udnytte lovens nye muligheder.

Tøjindustrien

Tøjindustrien er en branche, hvor undertrykkelse, ulykker og ekstremt lave lønninger er et almindeligt syn.

Når man køber tøj i en helt almindelig tøjbutik, kan man være sikker på, at det ikke er arbejdernes lønninger, der trækker prisen op. Undersøgelser viser, at tøjarbejderne tjener mellem en halv og tre procent at det forbrugerne betaler. Og det kan man ikke leve af, heller ikke i de fattige lande.

Jeg var med til at starte organisationen Clean Clothes Campaign Danmark i 2007, og har siden været en del af bestyrelsen og aktiv deltager i organisationens arbejde. Før Clean Clothes Campaign var jeg med til at etablere den virksomhedsdrivende forening Paytime, der importerede t-shirts fra et kooperativ i Nicaragua.

Jeg har en mangeårig indsigt og netværk i både tøj- og NGO-branchen, og har blandt andet brugt det i mit arbejde i PlanMiljø, hvor jeg var med til at udarbejde en undersøgelse om emnet til Miljøstyrelsen.

 

Bæredygtige leverandørkæder

I Factlines hjælper vi virksomheder med at skabe overblik og håndtere risici i leverandørkæder.

Det forventes i dag at virksomheder agerer etisk ansvarligt, men når virksomheders leverandørkæder strækker sig jorden rundt, er det en udfordring at sikre sig, at der ikke sker brud på menneskerettigheder og miljøet lider skade et sted i processen.

Leverandørkædeopfølgning har været et underprioriteret emne i den brede CSR-dagsorden, og det arbejder vi for at lave om på. 

I miljøkonsulenternes tjeneste

Som ansat i konsulentvirksomheden PlanMiljø har jeg hjulpet med at få miljøkonsulenternes skarpe faglighed ud over rampen. Blandt andet har jeg skrevet Forum for Bæredygtige Indkøbs månedlige nyhedsbrev og historier om cirkulær økonomi, svanemærket byggeri, brintbiler, udbudsregler og meget mere.

Der har løbende været mange små digitale ad hoc opgaver, og jeg har arbejdet med Photoshop, InDesign, SEO, filmredigering og meget andet

UN Guiding Principles on Business and Human Rights

FN har i 2011 vedtaget en række principper, der forpligter virksomheder til at udvise rettidig omhu, når de outsource deres produktion til udviklingslande. Det betyder, at virksomhederne ikke længere kan nøjes med at henvise til f.eks lokale mindstelønninger eller lovgivning, men skal selv undersøge om universelle menneske- og arbejdstagerrettigheder i produktionslandet overholdes.

Det er en lille erkendelse af, svage stater ikke altid kan løfte opgaven med at sikre at basale arbejdstager- og menneskerettigheder bliver overholdt. En ellers ofte anvendt undskyldning, når ulykker og krænkelser af rettigheder kommer for en dag.

I Clean Clothes Campaign rejste vi  den første danske sag i Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd mod tøjvirksomheden PWT Group, der blandt andet ejer brandet Tøjeksperten. Afgørelsen faldt ud til Clean Clothes fordel, og vil forhåbentlig have en betydning for produktionsvirksomheders ageren i fattige lande på længere sigt.

Miljøkommunikation

Miljøkommunikation skriver om miljø, CSR, grønne initiativer og bæredygtighed i bred forstand. Jeg kombinerer en akademisk faglighed med strategisk kommunikation, journalistisk håndværk og et skarpt fokus på etik og værdier. Innovative grønne løsninger kræver en stærk fortælling, og det kan miljøkommunikation hjælpe med.

Kontakt

Mail: info@miljøkommunikation.dk

Tlf: 25330370

LinkedIn: Magnus Bundgaard Nielsen

Twitter: @magnusbnielsen