MILJØKOMMUNIKATION   – Blogs / debatindlæg / artikler / video / web

Den store klimakonspirationI mit hoved opstod bevidstheden om klimaforandringerne engang sidst i 80’erne eller starten af 90’erne. Måske vidste jeg godt, at nogle snakkede om det lidt tidligere, i 70’erne f.eks. Men det var ikke noget man sådan VIDSTE. Men det gjorde man faktisk. Vi skal længere tilbage. Meget længere tilbage.

Allerede i 1895 advarede den svenske nobelprismodtager Svante Arrhenius imod øget CO2 udledning i atmosfæren. Han havde i sit laboratorie påvist sammenhængen mellem CO2 udledning og temperaturstigning i atmosfæren, ligesom i et drivhus

I 1895 – før der fandtes fly, biler, boreplatforme og elektrisk gadebelysning. Før dampskibe for alvor havde fortrængt sejlskibene på verdenshavene. Og før industrialiseringen toppede, middelklassen fik biler og frysere og globaliseringen hver især satte CO2 udledning i endnu et gear – Vidste videnskaben, at afbrænding af fossilt brændstof ville give klimaforandringer.

Arrhenius argumenterede for, at en 40 % reduktion eller forøgelse af CO2 i atmosfæren vil få store konsekvenser for jordens klima, som følge af feedback-mekanismer. Siden Arrhenius udgav sin artikel i 1895 er mængden af CO2 i atmosfæren steget med næsten 35%.